Les mange spanande bøker på iPad-app eller i nettlesar

Lesemeister er ei leseteneste som gjev skuleelevar tilgong til hundretals e-bøker frå små og store forlag. Quiz, del med lesevener, få lesepoeng, les med og utan lyd, ta opp og høyr di eiga lesestemme, automatisk leselogg.

Gøy og motiverande lesing gjev fleire og betre lesarar. Fungerer i vanleg nettlesar, på iPad og Chromebook.

Prøv gratis

Statistikk

Live statistikk frå Lesemeister!

0

LESEUTFORDRINGAR

0

AKTIVE BRUKARAR SISTE DØGN

0

LESTE SIDER

Lyst å prøva gratis i 14 dagar?

Bestill gratis prøveperiode i dag og angje kva for dato de vil starta prøveperioden. Heile skolen får prøva ut!